DUMANKAYA İKON SİTESİ YÖNETİMİ

Site Sakini Aydınlatma Metni

Sayın Site Sakinlerimiz,  Dumankaya İkon Sitesi Yönetim Kurulu (Yönetim) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR

 

Siteye taşınmanız sırasında, Axcess kart tesliminde ve araç tanımlama formu kapsamında,

Daire sahibi / kiracı ve aynı dairede ikamet eden diğer kişilere ait kimlik bilgileriniz (ad, soyad, TC kimlik numarası)

Adresiniz,

İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)                                                    

Araç plaka bilgileriniz,

Kira kontratı ve/veya tapu bilgileriniz, işlenmektedir.

 

Site ortak alanları ve site sakinlerinin güvenliği amacıyla;

Yalnızca ortak alanlarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görsel verileriniz ve tarafınıza verilen Axcess kart vasıtasıyla konum verileriniz işlenmektedir.

 

Site sakinlerine özel hazırlanan dosyalar kapsamında;

Daire sahibi / kiracı ve aynı dairede ikamet eden diğer kişilere ait kimlik bilgileriniz (ad, soyad, TC kimlik numarası)

Adresiniz,

İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)

Araç plaka bilgileriniz,

Kira kontratı ve/veya tapu bilgileriniz,

Aidat borç / ödeme bilgileriniz ve ödeme şekline bağlı olarak banka hesap bilgileriniz,

Pay ölçer cihazlar vasıtasıyla ölçümlenen doğalgaz kullanım bilgileriniz ve tutarları işlenmektedir

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

Genel Amaçlar           :


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz; Yönetim ve Yönetim Planı’nda verilen yetkiye dayanarak hizmet alınan şirketler tarafından;  Site Sakini Bilgi Formu, Taşınma Taahhütnamesi, Axess Kart Talep Formu, Araç Tanımlama Formu gibi formların doldurulması yöntemleri ile işlenmektedir.

Yönetim olarak kişisel verilerinizi; KVKK’nın 5. Maddesi gereğince;  Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan, Yönetim Planı’nda yer alan görevlerden ve Genel Kurul kararlarından dolayı oluşan hukuki sorumluluğumuz ve kat malikleri genel kurulunun meşru menfaati kapsamında işlemekteyiz.  Yönetim ve hizmet aldığı 3.kişi konumundaki firmaların hizmet ve fırsatlarından haberdar olmak açısından işlenen ve bu amaçla kullanılan iletişim verileriniz ise açık rızanız kapsamında işlenmektedir.  


KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI


Yönetim olarak kişisel verilerinizi;


HAKLARINIZ


Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle ve/veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.maddesinde yer alan usullere uygun olarak Yönetim’e başvurarak aşağıdaki konularda bilgi talep edebilirsiniz:

 Kanuna ve usule uygun başvurularınız en geç 30 gün içerisinde Yönetim tarafından yanıtlanacaktır.


İLETİŞİM


Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak  Yönetim’in  söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresine kvkk@ikonresidence.com varsa Yönetim tarafından daha önceden kaydedilmiş e-postanızdan, veya Yönetim’in adresine yazılı olarak posta yoluyla iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres: Örnek Mahallesi, Ercüment Batanay Sk. No:14, 34704 Ataşehir/İstanbul

Telefon: 0216 639 60 00

 

Detaylı bilgi vwww.ikonresidence.com adresinde bulunan Kişisel Veri İşleme Politikasını okuyabilirsiniz.